Historia Koła

Data założenia koła: 29.01.1966

Założyciele koła: Stanisław Bartosz, Antoni Dymek, Michał Jakubów, Stanisław Kaczmarek, Tadeusz Kapuśniak, Jan Michalski, Paweł Mika, Stanisław Pietras, Emil Polański, Tadeusz Stefaniak, Krzysztof Stangenberg, Marian Stangenberg, Antoni Zygadło
Koło Łowieckie WRZOS decyzją Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Wroctaw-Krzyki wpisane zostało do rejestru kół 29.01.1966 r. (nr poz. rej. 16) z siedzibą we Wrocławiu. Członkowie założyciele rekrutowali się w zasadzie z KW ZSL Urzędu Miasta Wrocław, Akademii Rolniczej we Wrocławiu oraz w nieznacznej części z obywateli Ząbkowic Śl. W skład zarządu wchodzili: przew. Antoni Dymek, sekretarz Emil Polański, łowczy Tadeusz Kapuśniak, skarbnik Stefan Kącik oraz członkowie zarządu Krzysztof Stangenberg i Michał Jakubów. W roku 1970, ze względu na utrudnienia w funkcjonowaniu koła związane częściowo ze znaczną odległością od dzierżawionego obwodu oraz dużym zaabsorbowaniem zawodowym znacznej części członków z Wrocławia, siedzibę przeniesiono do Ząbkowic Śl. Dokonano wyboru nowych władz koła. W skład zarządu weszli: Tadeusz Stefaniak, Jerzy Wlaźlak, Tadeusz Kapuśniak, Paweł Mika. W 1975 r., w związku z reformą administracyjną kraju, koło zostało włączone do Zarządu Wojewódzkiego PZŁ z siedzibą w Wałbrzychu.

Koło posiada nr ewidencyjny 46. Na podstawie umowy dzierżawnej obwodu łowieckiego, dzierżawi ogólną powierzchnię 5.350 ha, w tym powierzchnię leśną 698 ha w rejonie hodowlanym nr 4, w kompleksie Gór Sowich na terenie woj. wałbrzyskiego w Nadleśnictwie Bardo Śl. Teren dzierżawionego obwodu znajduje się w obrębie gmin Ząbkowice Śl., Bardo Śl., Stoszowice. Ze względu na charakter obwodu związany w przeważającej części z użytkami rolnymi, działalność hodowlaną koło koncentruje na gospodarowaniu populacją zwierzyny drobnej tj. zająca, bażanta, kuropatwy oraz sarny polnej. Szczególną wagę kolejne zarządy przywiązywały do introdukcji bażanta, co jednak pomimo znacznych, corocznych nakładów nie przyniosło pożądanych efektów, odwrotnie, populacja bażantów malała. Począwszy od bieżącego roku koło odeszło od introdukcji młodych 6-8 tygodniowych bażantów na rzecz dorosłych kur, z właściwym stosunkiem kogutów. Przyszłość pokaże, czy było to efektywne przedsięwzięcie. W części leśnej obwodu występuje zwierzyna gruba tj. jeleń, dzik, sarna, a z drobnej zając, kuna, wiewiórka czarna oraz w znacznych ilościach lis, którego populacja szczególnie w ostatnim okresie, po zastosowaniu w zorganizowanej formie doustnej szczepionki, a ze strony koła intensywnego odstrzału, nadal wzrasta. Pozyskanie zwierzyny grubej realizowane jest zgodnie z zatwierdzonymi przez nadleśnictwo rocznymi planami łowieckimi. Do szczególnych osiągnięć koła zaliczyć należy zminimalizowanie odszkodowań łowieckich osiągnięte dzięki intensywnym uprawom na poletkach zaporowych, produkcyjnych, nęciskach i buchtowiskach. Osiągnięciem koła, poza działalnością hodowlaną, jest wybudowanie na terenie obwodu – dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich członków koła – pierwszego w Nadleśnictwie Bardo domku myśliwskiego.