Zawiadomienie 24.06.2018

Zarząd Koła informuje, że obowiązki skarbnika do najbliższego walnego zgromadzenia pełni kolega Nowak.Przypomina się również o dokonaniu przeglądu i remontu ambon do końca czerwca.